Categorieën
Geen categorie

Boeken

de Leeskamer verkoopt wetenschappelijke boeken
U vindt ook advertenties op Marktplaats 
Meer dan 500 titels filosofie staan in het Foto Album ‘De Leeskamer’ op Google Photos
Op aanvraag geef ik u de prijs van de aangeboden boeken
Voor meer informatie stuur een e-mail naar: boeken@deleeskamer.nl   (At Ipenburg)
De opbrengst gaat in zijn geheel naar verschillende goede doelen.