Rijksgeschiedkundige publicatiën

Rijks geschiedkundige publicatiën $ Grote serie. 88 delen (1905-2004).

Rijks geschiedkundige publicatiën $ Kleine serie, 53 delen (1908-2008).

Hierbij: o.a.

GOBÉE, E. EN C. ADRIAANSE, Ambtelijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889-1936. Deel II, III. 1957-1965 (HB, lin., 2 orig. banden, goudopdr.) ‘s-Gravenhage. Martinus Nijhoff. Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Kleine Serie 34, 35.

DROOGLEVER, P.J. EN M.J.B.SCHOUTEN. Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Veertiende deel. 5 juni – 31 augustus 1948. Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Kleine Serie 63.

TEITLER, G. Dagboek aantekeningen van vice-admiraal F. Pinke. Commandant zeemacht in Nederlands-Indie 1914-1916. Pp: 280. Maakt deel uit van de kleine serie (nr 60) van de Rijks geschiedkundige Publicatien.

WAL, S. L. VAN DER. Officiele Bescheiden Betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950 : Eerste Deel, 10 Aug. -8 Nov. 1945, 1971. pg. xxiv, 616; Rijks Geschiedkundige Publicatien Kleine Serie 36. Includes bibliographical references and indexes. Text in Dutch and (some) English

WAL, S. L. VAN DER. Officiele Bescheiden Betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950 : Tweede Deel, 9 Nov. -31 Dec. 1945. 1972. pg. xix, 628; Rijks Geschiedkundige Publicatien Kleine Serie 37. Includes bibliographical references and indexes. Text in Dutch and (some) English.